Pred začetkom kolesarske sezone

Pred začetkom kolesarske sezone
02.03.2009 AVTOR:
Na Direkciji RS za ceste opažamo stalni trend rasti uporabe državnega cestnega omrežja izven naselij s strani kolesarjev.
Gre za državne ceste, ki nimajo zgrajene infrastrukture za odvijanje kolesarskega prometa (kolesarske steze oz. poti) in ki potekajo  pretežno v hribovito-gorskem okolju (Pohorje, Kozjak, Gorjanci, alpske doline in prelazi, Pokljuka, Logarska dolina ipd.) in jih kolesarji uporabljajo za rekreativne namene.

Zaradi vedno večje množičnosti t.i. "treking" turističnega kolesarstva pa se po drugi strani povečuje problem same prometne varnosti kolesarjev na tovrstnih cestah, ki je vedno bolj pereč, saj gre za ceste, kjer Policija ne izvaja - ali pa  zelo redko - kontrole prometa in hitrosti, zato vozniki osebnih motornih vozil ter terenskih dvokolesnih in štirikolesnih motorjev na teh cestah zaradi njihovih tehničnih elementov prekomerno preizkušajo svoje vozne sposobnosti, s tem pa poleg sebe žal ogrožajo tudi šibkejše udeležence v prometu, kamor seveda spadajo tudi kolesarji.

O potrebnem poudarku na zagotavljanju prometne varnosti tudi za kolesarje je bilo zelo učinkovito opozorjeno tudi v zadnji številki MOTOREVIJE. Zato smo na DRSC skupaj s SCP zasnovali nove prometne opozorilne table POZOR KOLESARJI, ki bi po zgledu podobnih tabel za motoriste, opozarjale na povečano prisotnost kolesarjev na tistih državnih cestah, ki so v pomladanskih, poletnih in jesenskih mesecih še posebej privlačne za rekreativno kolesarjenje, žal pa so namenjene tudi odvijanju ostalega motornega prometa.

Ker želimo na tem področju doprinesti k varnosti skupaj z Vami, ki se ukvarjate tako s kolesarji kot posebno ciljno skupino, kot tudi s prometno varnostjo, Vas prosimo, da podate vaše mnenje glede na spodaj pripravljene predloge. Na DRSC bi namreč še pred začetkom turistične sezone želeli označiti najbolj nevarne in izpostavljene odseke državnih cest s tovrstno problematiko. Glede na dejstvo, da so opozorilne table, namenjene motoristom, že začele dajati pozitivne učinke k prometni varnosti motoristov, smo prepričani, da bo tako tudi v primeru kolesarjev.

Za Vaše sodelovanje ter pobude in pripombe se Vam najlepše zahvaljujemo in Vas lepo pozdravljamo,


mag. Gregor Ficko, univ.dipl.inž.grad.
Direktor Direkcije RS za cesteVabljeni, da posredujete svoje predloge o lokacijah, kjer bi bile opozorilne table nujno potrebne.

uredništvo

Značke:
Ključne besede:
Komentarji
Revija
BREZPLAČEN IZVOD
KOMPLET REVIJ